Park Wodny Strzyżów

Facebook

Zawartość podstrony

Menu

Karta pływacka

Warunki uzyskania karty pływackiej

Zdobycie karty pływackiej możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów. Zdobycie karty pływackiej jest uwarunkowane pozytywnym zdaniem egzaminu obejmującego:

  • przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m stylem grzbietowym lub przepłynięcie z prądem wody 400 m (w tym co najmniej 100 m stylem grzbietowym)
  • wykonanie skoku do wody z wysokości nie mniejszej niż 0,7 m
  • przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody

Do egzaminu można przystąpić po okazaniu dowodu tożsamości oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 25 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów.
Egzamin przeprowadzany jest przez uprawnionego ratownika, posiadającego odpowiednie kompetencje, zgodnie z regulaminem.

Karta pływacka ? uprawnienia

Karta pływacka daje możliwość poszerzenia swoich uprawnień. Okazanie karty pływackiej jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu na Młodszego Ratownika WOPR. Osobom niepełnoletnim karta pływacka może okazać się przydatna podczas wypożyczania sprzętu wodnego (łódki, kajaka).

Karta pływacka nie traci ważności.
 

Stopka podstrony