Park Wodny Strzyżów

Facebook

Zawartość podstrony

Menu

Sanitarny

Regulamin sanitarny

1. Przed kąpielą w basenie każda osoba jest zobowiązana starannie umyć całe ciało
2. Strój kąpielowy powinien być czysty
3. Zabrania się używania w części mokrej basenu jakiegokolwiek rodzaju obuwia
4. Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać osoby:
a) niedomyte
b) ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody
c) chore (nieżyt dróg oddechowych)
5. W niecce basenowej może maksymalnie przebywać 80 osób.
6. Przed wejściem na halę basenową należy bezwzględnie przejść przez brodzik do dezynfekcji stóp
7. Zabrania się używania sprzętu z elementami szklanymi oraz szamponów w szklanych pojemnikach
8. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć – należy bezwzględnie umyć ciało przed planowanym wejściem do wody
9. Osoby kąpiące się po opuszczeniu basenu wymagają odpoczynku i readaptacji, minimum przez okres 10-20 min, punkt ten dotyczy zwłaszcza dzieci

Stopka podstrony