Park Wodny Strzyżów

Facebook

Zawartość podstrony

Menu

Karta Rodzina 3+

Jak przystąpić do programu: Karta Rodzina 3+

W każdym momencie można zgłosić chęć uczestnictwa w programie:
Karta Rodzina 3+.

Krok pierwszy: Wypełnij i złóż wniosek

Wniosek o wydanie Karty Rodzina 3+ składa się w Dziale Promocji i Marketingu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie pok 103 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz Kasie Parku Wodnego w godzinach od 16.00 do 22.00

Druk Wniosku dostępny jest w kasie Parku wodnego oraz na stronach www.cstr.plwww.parkwodny.cstr.pl oraz  www.strzyzow.pl

Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,

b) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego ? kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic, rodzic zastępczy bądź opiekun prawny.

Krok drugi: Odbierz kartę

Po złożeniu i weryfikacji kompletnego Wniosku, karta będzie wydawana przez Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia w Dziale Promocji i Marketingu pok.103. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.

Na karcie znajdą się: numer karty,  imię i nazwisko, data ważności.

Karta  Rodzina 3+ uprawnia do:

1) 50% zniżki na bilety i usługi Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie (bilety wstępu na basen czy lodowisko). Wykaz usług objętych zniżkami będzie uaktualniany i dostępny w kasie Parku Wodnego.

2) 50% zniżki do kina na wybrane filmy oraz wydarzenia kulturalne organizowane  przez Dom Kultury ,,Sokół? w Strzyżowie

3) 50% zniżki do Muzeum  Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej

4) 10% zniżki na podręczniki szkolne oraz 15% zniżki na artykuły szkolne i papiernicze w księgarni NOVA DUO w Strzyżowie (do końca 2014r.)

Wniosek o wydanie karty Rodzina 3+ do pobrania >>>TUTAJ<<<

Regulamin programu Rodzina 3+  do pobrania >>>TUTAJ<<<

Stopka podstrony